Avantaje pentru investitori


 
Acces la forță de muncă disponibililă înalt calificată și mediu calificată


 
Municipiul Iași este cel mai vechi și prestigios centru universitar din România, cu peste 60.000 studenți înmatriculați și poate oferi resurse umane extrem de valoroase


 
Stimulente fiscale importante pentru investitori: scutiri de taxe și impozite locale pe clădiri și terenuri pentru rezidenții Parcurilor Industriale


 
Reduceri legale privind taxele locale de autorizare și avizare ale investiției


 
Infrastructură bine dezvoltată și rețele de comunicații moderne


 
Sprijin important din partea autorităților locale pentru investitori


 
Acces către destinații importante prin Aeroportul Internațional Iași, situat la 20 minute de Parcul Industrial