Organizare licitatie Parc Industrial Miroslava (X)

ANUNȚ 

privind organizarea LICITAȚIEI DESCHISE în vederea atribuirii în folosință

a parcelelor disponibile în perimetrul Parcului Industrial Miroslava


În conformitate cu legislația în vigoare și în baza hotărârii Consiliului Local al comunei Miroslava, anexa 1 la HCL nr. 15 din 28.01.2016 privind aprobarea încheierii contractului de administrare al Parcului Industrial Miroslava între Comuna Miroslava și SC Miroslava Industrial Parc SRL

 

           SC MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC SRL (societatea administrator a Parcului Industrial, cu sediul în județul Iași, comuna Miroslava, str. C. Langa,. nr. 93 organizează în data de 16.07.2019, ora 11.30 licitație publică deschisă cu strigare în vederea atribuirii în folosință a mai multor parcele de teren cu urmatoarele suprafete: 13.000mp (nr. cadastral 84922), 4.000mp (nr. cadastral 85247), 2700mp (nr. cadastral 85197), 3000mp (nr. cadastral 83490), 5051mp (nr. cadastral 85968), 8537mp (nr. cadastral 85898), 6600mp (nr. cadastral 84095), 2000mp (nr. cadastral 85828), 5747 mp (nr. cadastral 85633) 

 Terenurile sunt localizate în comuna Miroslava, sat Brătuleni, T14 si face parte din Parcul Industrial I Miroslava.

De asemenea, se scoate la licitație publică cu strigare suprafața de 222.000 mp, situată în perimetrul Parcului Industrial II Miroslava, teren care urmează a fi dezmembrat ulterior procedurilor de atribuire în funcție de suprafețele licitate.

Destinația parcelelor o reprezintă contrucția de hale/clădiri pentru activități de producție și/sau servicii.

Durata maximă a contractului de folosință a parcelelor este de maxim 49 de ani de la data semnării contractului. Redevența minimă de pornire este de 0,9 eur/mp/an, preț cu TVA inclus.

Garanția de participare la licitație este de 10.000 lei și se depune/transferă în contul nr. RO03BRDE240SV10705792400 deschis în lei la BRD G.S.G. S.A. numele SC MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC SRL.

Documentația de licitație este disponibilă pe site-ul SC Miroslava Industrial Parc SRL www.miroslavaindustrial.ro sau la sediul SC Miroslava Industrial Parc SRL situat în sat Bratuleni, strada Basarabia nr.4 Centrul de Afaceri World Vision Center, comuna Miroslava, judetul Iași.

Depunerea dosarelor se va face în perioada 8-15 iulie 2019 între orele 10,00-15,00 la punctul de lucru SC Miroslava Industrial Parc SRL situat în sat Bratuleni, strada Basarabia nr.4 Centrul de Afaceri World Vision Center, comuna Miroslava, judetul Iași.

Evaluarea dosarelor și ofertele publice se vor face în prezența ofertanților și a comisiei de evaluare și selecție a ofertelor în data 16.07.2019, ora 11,30 la punctul de lucru SC Miroslava Industrial Parc SRL din sat Bratuleni, strada Basarabia nr.4 Centrul de Afaceri World Vision Center, comuna Miroslava, judetul Iași. 

Perioada pentru care ofertanții rămân angajați cu privire la termenii ofertei lor: minim 60 de zile.

Relații suplimentare și alte informații pot fi obținute la sediul SC Miroslava Industrial Parc SRL, la numărul de telefon 0748663344 sau la adresa de mail office@miroslavaindustrial.ro

Consultare Regulament de acces in Parcul Industrial „Miroslava Industrial Park” (click aici)

Organizare licitatie Parc Industrial Miroslava (IX)

ANUNȚ 

privind organizarea LICITAȚIEI DESCHISE în vederea atribuirii în folosință

a parcelelor disponibile în perimetrul Parcului Industrial Miroslava


În conformitate cu legislația în vigoare și în baza hotărârii Consiliului Local al comunei Miroslava, anexa 1 la HCL nr. 15 din 28.01.2016 privind aprobarea încheierii contractului de administrare al Parcului Industrial Miroslava între Comuna Miroslava și SC Miroslava Industrial Parc SRL.

SC MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC SRL (societatea administrator a Parcului Industrial, cu sediul în județul Iași, comuna Miroslava, str. C. Langa,. nr. 93 organizează în data de 01.03.2019, ora 11,00 licitație publică deschisă cu strigare în vederea atribuirii în folosință a mai multor parcele de teren cu urmatoarele suprafete: 2000mp(nr. cadastral 85828 ), 19.331mp(nr. cadastral 84016), 5051mp(nr. cadastral 85968 ), 8537mp(nr. cadastral 85898 ), 5000mp(nr. cadastral 85643 ), 2000mp(nr. cadastral 82152 ), 2700mp (nr. cadastral 85197) si o suprafata de aproximativ 10000 mp rezultata din dezmembrarea terenului cu nr. cadastral 82618.
Terenul este localizat în comuna Miroslava, sat Brătuleni, T14 si face parte din Parcul Industrial Miroslava.

Destinația parcelelor o reprezintă contrucția de hale/clădiri pentru activități de producție și/sau servicii.

Durata maximă a contractului de folosință a parcelelor este de maxim 49 de ani de la data semnării contractului. Redevența minimă de pornire este de 0,9 eur/mp/an, preț cu TVA inclus.

Garanția de participare la licitație este de 10.000 lei și se depune/transferă în contul nr. RO03BRDE240SV10705792400 deschis în lei la BRD G.S.G. S.A. numele SC MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC SRL.

Documentația de licitație este disponibilă pe site-ul SC Miroslava Industrial Parc SRL www.miroslavaindustrial.ro sau la sediul SC Miroslava Industrial Parc SRL situat în sat Bratuleni, strada Basarabia nr.4 Centrul de Afaceri World Vision Center, comuna Miroslava, judetul Iași.

Depunerea ofertelor se va face în perioada 18.02 – 27.02 2019, între orele 10,00-15,00 la punctul de lucru SC Miroslava Industrial Parc SRL situat în sat Bratuleni, strada Basarabia nr.4 Centrul de Afaceri World Vision Center, comuna Miroslava, judetul Iași.

Evaluarea dosarelor și ofertele publice se vor face în prezența ofertanților și a comisiei de evaluare și selecție a ofertelor în data 01.03. 2019, ora 11,00 la punctul de lucru SC Miroslava Industrial Parc SRL din sat Bratuleni, strada Basarabia nr.4 Centrul de Afaceri World Vision Center, comuna Miroslava, judetul Iași.

Perioada pentru care ofertanții rămân angajați cu privire la termenii ofertei lor: minim 60 de zile.
Relații suplimentare și alte informații pot fi obținute la sediul SC Miroslava Industrial Parc SRL, la numărul de telefon 0748663344 sau la adresa de mail office@miroslavaindustrial.ro.

Consultare Regulament de acces in Parcul Industrial „Miroslava Industrial Park” (click aici)

Organizare licitatie Parc Industrial Miroslava (VIII)

ANUNȚ 

privind organizarea LICITAȚIEI DESCHISE în vederea atribuirii în folosință

a parcelelor disponibile în perimetrul Parcului Industrial Miroslava


În conformitate cu legislația în vigoare și în baza hotărârii Consiliului Local al comunei Miroslava, anexa 1 la HCL nr. 15 din 28.01.2016 privind aprobarea încheierii contractului de administrare al Parcului Industrial Miroslava între Comuna Miroslava și SC Miroslava Industrial Parc SRL

SC MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC SRL (societatea administrator a Parcului Industrial, cu sediul în județul Iași, comuna Miroslava, str. C. Langa,. nr. 93) organizează în data de 2 Mai 2018, ora 11.00 licitație publică deschisă cu strigare în  vederea atribuirii în folosință a unor parcele de teren în suprafețe diverse care vor fi stabilite în funcție de solicitări, din suprafața totală de 131.696 mp teren, localizat în comuna Miroslava, sat Brătuleni, T14, din care o parte este afectată de rețelele de drumuri și liniile electrice.

Destinația parcelelor o reprezintă contrucția de hale/clădiri pentru activități de producție și/sau servicii.

Durata maximă a contractului de folosință a parcelelor este de maxim 49 de ani de la data semnării contractului. Redevența minimă de pornire este de 0,9eur/mp/an, preț cu TVA inclus.

Garanția de participare la licitație este de 10.000 lei și se depune/transferă în contul nr. RO88BRDE240SV93676922400 deschis în lei la BRD G.S.G. S.A. numele SC MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC SRL.

Documentația de licitație este disponibilă pe site-ul SC Miroslava Industrial Parc SRL www.miroslavaindustrial.ro sau la sediul SC Miroslava Industrial Parc SRL situat în sat Bratuleni, strada Basarabia nr.4 Centrul de Afaceri World Vision Center, comuna Miroslava, judetul Iași.

Depunerea ofertelor se va face în perioada 18-27 aprilie 2018, între orele 10,00-15,00 la punctul de lucru SC Miroslava Industrial Parc SRL situat în sat Bratuleni, strada Basarabia nr.4 Centrul de Afaceri World Vision Center, comuna Miroslava, judetul Iași.

Evaluarea dosarelor și ofertele publice se vor face în prezența ofertanților și a comisiei de evaluare și selecție a ofertelor în data 2 mai 2018, ora 11,00 la punctul de lucru SC Miroslava Industrial Parc SRL din sat Bratuleni, strada Basarabia nr.4 Centrul de Afaceri World Vision Center, comuna Miroslava, judetul Iași.

Perioada pentru care ofertanții rămân angajați cu privire la termenii ofertei lor: minim 60 de zile.
Relații suplimentare și alte informații pot fi obținute la sediul SC Miroslava Industrial Parc SRL, la numărul de telefon 0748663344 sau la adresa de mail office@miroslavaindustrial.ro

Consultare Regulament de acces in Parcul Industrial „Miroslava Industrial Park” (click aici)

Organizare licitatie Parc Industrial Miroslava (VII)

ANUNȚ 

privind organizarea LICITAȚIEI DESCHISE în vederea atribuirii în folosință

a parcelelor disponibile în perimetrul Parcului Industrial Miroslava


În conformitate cu legislația în vigoare și în baza hotărârii Consiliului Local al comunei Miroslava, anexa 1 la HCL nr. 15 din 28.01.2016 privind aprobarea încheierii contractului de administrare al Parcului Industrial Miroslava între Comuna Miroslava și SC Miroslava Industrial Parc SRL

SC MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC SRL (societatea administrator a Parcului Industrial, cu sediul în județul Iași, comuna Miroslava, str. C. Langa,. nr. 93) organizează în perioada 27 Martie 2018, ora 11.00 licitație publică deschisă cu strigare în vederea atribuirii în folosință a unor parcele de teren în suprafețe diverse care vor fi stabilite în funcție de solicitări, din suprafața totală de 122.809 mp teren, localizat în comuna Miroslava, sat Brătuleni, T14.
Destinația parcelelor o reprezintă contrucția de hale/clădiri pentru activități de producție și/sau servicii.
Durata maximă a contractului de folosință a parcelelor este de maxim 49 de ani de la data semnării contractului. Redevența minimă de pornire este de 0,9 eur/mp/an, preț cu TVA inclus.
Garanția de participare la licitație este de 10.000 lei și se depune/transferă în contul nr. RO88BRDE240SV93676922400 deschis în lei la BRD G.S.G. S.A. numele SC MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC SRL.
Documentația de licitație este disponibilă pe site-ul SC Miroslava Industrial Parc SRL www.miroslavaindustrial.ro sau la sediul SC Miroslava Industrial Parc SRL situat în sat Bratuleni, strada Basarabia nr.4 Centrul de Afaceri World Vision Center, comuna Miroslava, judetul Iași.
Depunerea ofertelor se va face în perioada 14-23 martie 2018, între orele 10,00-15,00 la punctul de lucru SC Miroslava Industrial Parc SRL situat în sat Bratuleni, strada Basarabia nr.4 Centrul de Afaceri World Vision Center, comuna Miroslava, judetul Iași.
Evaluarea dosarelor și ofertele publice se vor face în prezența ofertanților și a comisiei de evaluare și selecție a ofertelor în data 27 martie 2018, ora 11,00 în sala de ședințe a Primăriei Miroslava din sat Miroslava, strada Constantin Langa nr. 93, comuna Miroslava, judetul Iași.
Perioada pentru care ofertanții rămân angajați cu privire la termenii ofertei lor: minim 60 de zile.
Relații suplimentare și alte informații pot fi obținute la sediul SC Miroslava Industrial Parc SRL, la numărul de telefon 0748663344 sau la adresa de mail office@miroslavaindustrial.ro

Consultare Regulament de acces in Parcul Industrial „Miroslava Industrial Park” (click aici)

Organizare licitatie Parc Industrial Miroslava (VI)

ANUNȚ 

privind organizarea LICITAȚIEI DESCHISE în vederea atribuirii în folosință

a parcelelor disponibile în perimetrul Parcului Industrial Miroslava


În conformitate cu legislația în vigoare și în baza hotărârii Consiliului Local al comunei Miroslava, anexa 1 la HCL nr. 15 din 28.01.2016 privind aprobarea încheierii contractului de administrare al Parcului Industrial Miroslava între Comuna Miroslava și SC Miroslava Industrial Parc SRL

SC MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC SRL (societatea administrator a Parcului Industrial, cu sediul în județul Iași, comuna Miroslava, str. C. Langa,. nr. 93) organizează în perioada 19 ianuarie 2018, ora 11.00 licitație publică deschisă cu strigare în vederea atribuirii în folosință a unor parcele de teren în suprafețe diverse care vor fi stabilite în funcție de solicitări, din suprafața totală de 138.165 mp teren, localizat în comuna Miroslava, sat Brătuleni, T14.
Destinația parcelelor o reprezintă contrucția de hale/clădiri pentru activități de producție și/sau servicii.
Durata maximă a contractului de folosință a parcelelor este de maxim 49 de ani de la data semnării contractului. Redevența minimă de pornire este de 0,9 eur/mp/an, preț cu TVA inclus.
Garanția de participare la licitație este de 10.000 lei și se depune/transferă în contul SC MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC SRL sau sub forma unei garanții bancare valabile 60 de zile.
Documentația de licitație este disponibilă pe site-ul SC Miroslava Industrial Parc SRL www.miroslavaindustrial.ro sau la sediul SC Miroslava Industrial Parc SRL situat în sat Bratuleni, strada Basarabia nr.4 Centrul de Afaceri World Vision Center, comuna Miroslava, judetul Iași.
Depunerea ofertelor se va face în perioada 09-17 ianuarie 2018, între orele 10,00-15,00 la punctul de lucru SC Miroslava Industrial Parc SRL situat în sat Bratuleni, strada Basarabia nr.4 Centrul de Afaceri World Vision Center, comuna Miroslava, judetul Iași.
Deschiderea ofertelor va avea loc în prezența ofertanților și a comisiei de evaluare și selecție a ofertelor în data 19 ianuarie 2018, ora 11,00 la punctul de lucru al societatii situate in sat Bratuleni, strada Basarabia nr.4 Centrul de Afaceri World Vision Center, comuna Miroslava, judetul Iași.
Perioada pentru care ofertanții rămân angajați cu privire la termenii ofertei lor: minim 60 de zile.
Relații suplimentare și alte informații pot fi obținute la sediul SC Miroslava Industrial Parc SRL, la numărul de telefon 0748663344 sau la adresa de mail office@miroslavaindustrial.ro

Organizare licitatie Parc Industrial Miroslava (V)

ANUNȚ 

privind organizarea LICITAȚIEI DESCHISE în vederea atribuirii în folosință

a parcelelor disponibile în perimetrul Parcului Industrial Miroslava


În conformitate cu legislația în vigoare și în baza hotărârii Consiliului Local al comunei Miroslava, anexa 1 la HCL nr. 15 din 28.01.2016 privind aprobarea încheierii contractului de al Parcului Industrial Miroslava între Comuna Miroslava și SC Miroslava Industrial Parc SRL

SC MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC SRL (societatea administrator a Parcului Industrial, cu sediul în județul Iași, comuna Miroslava, str. C. Langa,. nr. 93) organizează în perioada 16 octombrie 2017, ora 11.00 licitație publică deschisă în vederea atribuirii în folosință a unor parcele de teren în suprafețe diverse care vor fi stabilite în funcție de solicitări, din suprafața totală de 272,819 mp teren, localizat în comuna Miroslava, sat Brătuleni, T14.
Destinația parcelelor o reprezintă contrucția de hale/clădiri pentru activități de producție și/sau servicii.
Durata maximă a contractului de folosință a parcelelor este de maxim 49 de ani de la data semnării contractului. Redevența minimă de pornire este de 0,9 eur/mp/an, preț fără TVA.
Garanția de participare la licitație este de 10.000 lei și se depune sub forma unei garanții bancare valabile 60 de zile sau în numerar.
Documentația de licitație este disponibilă pe site-ul SC Miroslava Industrial Parc SRL www.miroslavaindustrial.ro sau la sediul SC Miroslava Industrial Parc SRL situat în sat Bratuleni, strada Basarabia nr.4 Centrul de Afaceri World Vision Center, comuna Miroslava, judetul Iași.
Depunerea ofertelor se va face în perioada 02-13 octombrie 2017 , între orele 10,00-14,00 la punctul de lucru SC Miroslava Industrial Parc SRL situat în sat Bratuleni, strada Basarabia nr.4 Centrul de Afaceri World Vision Center, comuna Miroslava, judetul Iași.
Deschiderea ofertelor va avea loc în prezența ofertanților și a comisiei de evaluare și selecție a ofertelor în data 16 octombrie 2017, ora 11,00 la punctul de lucru al societatii situate in sat Bratuleni, strada Basarabia nr.4 Centrul de Afaceri World Vision Center, comuna Miroslava, judetul Iași.
Perioada pentru care ofertanții rămân angajați cu privire la termenii ofertei lor: minim 60 de zile.
Relații suplimentare și alte informații pot fi obținute la sediul SC Miroslava Industrial Parc SRL, la numărul de telefon 0748663344 sau la adresa de mail office@miroslavaindustrial.ro

Organizare licitatie Parc Industrial Miroslava (IV)

ANUNȚ 

privind organizarea LICITAȚIEI DESCHISE în vederea atribuirii în folosință

a parcelelor disponibile în perimetrul Parcului Industrial Miroslava


În conformitate cu legislația în vigoare și în baza hotărârii Consiliului Local al comunei Miroslava, anexa 1 la HCL nr. 15 din 28.01.2016 privind aprobarea încheierii contractului de al Parcului Industrial Miroslava între Comuna Miroslava și SC Miroslava Industrial Parc SRL

SC MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC SRL (societatea administrator a Parcului Industrial, cu sediul în județul Iași, comuna Miroslava, str. C. Langa,. nr. 93) organizează în perioada 31 mai 2017 licitație publică deschisă în vederea atribuirii în folosință a unor parcele de teren în suprafețe diverse care vor fi stabilite în funcție de solicitări, din suprafața totală de 311,450 mp teren, localizat în comuna Miroslava, sat Brătuleni, T14.

Destinația parcelelor o reprezintă contrucția de hale/clădiri pentru activități de producție și/sau servicii.

Durata maximă a contractului de folosință a parcelelor este de maxim 49 de ani de la data semnării contractului. Redevența minimă de pornire este de 0,9 eur/mp/an, preț fără TVA.

Garanția de participare la licitație este de 10.000 lei și se depune sub forma unei garanții bancare valabile 60 de zile sau în numerar.

Documentația de licitație este disponibilă pe site-ul SC Miroslava Industrial Parc SRL www.miroslavaindustrial.ro sau la sediul SC Miroslava Industrial Parc SRL situat în comuna Miroslava, str. Constantin Langa, nr. 93 (sediul Primăriei Miroslava), persoană de contact: d-na Simona Gogan.

Depunerea ofertelor se va face în perioada 22-30 mai 2017 , între orele 10,00-14,00 sau 08-09 (pentru data de 31 mai 2017 ) la sediul SC Miroslava Industrial Parc SRL situat în comuna Miroslava, str. Constantin Langa, nr. 93 (sediul Primăriei Miroslava).

Deschiderea ofertelor va avea loc în prezența ofertanților și a comisiei de evaluare și selecție a ofertelor în data 31 mai 2017, ora 11,00 la punctul de lucru al societatii situate in comuna Miroslava strada Basarabia nr.4 Centrul de Afaceri World Vision Center .

Perioada pentru care ofertanții rămân angajați cu privire la termenii ofertei lor: minim 60 de zile.

Relații suplimentare și alte informații pot fi obținute la sediul SC Miroslava Industrial Parc SRL, la numărul de telefon 0758251623. sau la adresa de mail simonagogan@primariamiroslava.ro

Organizare licitatie Parc Industrial Miroslava (III)

ANUNȚ 

privind organizarea LICITAȚIEI DESCHISE în vederea atribuirii în folosință

a parcelelor disponibile în perimetrul Parcului Industrial Miroslava


În conformitate cu legislația în vigoare și în baza hotărârii Consiliului Local al comunei Miroslava, anexa 1 la HCL nr. 15 din 28.01.2016 privind aprobarea încheierii contractului de al Parcului Industrial Miroslava între Comuna Miroslava și SC Miroslava Industrial Parc SRL

SC MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC SRL (societatea administrator a Parcului Industrial, cu sediul în județul Iași, comuna Miroslava, str. C. Langa,. nr. 93) organizează în perioada 15 martie 2017 licitație publică deschisă în vederea atribuirii în folosință a unor parcele de teren în suprafețe diverse care vor fi stabilite în funcție de solicitări, din suprafața totală de 347,000 mp teren, localizat în comuna Miroslava, sat Brătuleni, T14.

Destinația parcelelor o reprezintă contrucția de hale/clădiri pentru activități de producție și/sau servicii.

Durata maximă a contractului de folosință a parcelelor este de maxim 49 de ani de la data semnării contractului. Redevența minimă de pornire este de 0,9 eur/mp/an, preț fără TVA.

Garanția de participare la licitație este  de 10.000 lei și se depune sub forma unei garanții bancare valabile 60 de zile sau în numerar.

Documentația de licitație este disponibilă pe site-ul SC Miroslava Industrial Parc SRL www.miroslavaindustrial.ro sau la sediul SC Miroslava Industrial Parc SRL situat în comuna Miroslava, str. Constantin Langa, nr. 93 (sediul Primăriei Miroslava), persoană de contact: d-na Simona Gogan.

Depunerea ofertelor se va face în perioada  09-14 martie 2017 , între orele 10,00-14,00 sau 08-09 (pentru data de 15 martie 2017 ) la sediul SC Miroslava Industrial Parc SRL situat în comuna Miroslava, str. Constantin Langa, nr. 93 (sediul Primăriei Miroslava).

Deschiderea ofertelor va avea loc în prezența ofertanților și a comisiei de evaluare și selecție a ofertelor în data 15 martie 2017, ora 10,00 la la sediul SC Miroslava Industrial Parc SRL situat în comuna Miroslava, str. Constantin Langa, nr. 93 (sediul Primăriei Miroslava).

Perioada pentru care ofertanții rămân angajați cu privire la termenii ofertei lor: minim 60 de zile.

Relații suplimentare și alte informații pot fi obținute la sediul SC Miroslava Industrial Parc SRL, la numărul de telefon 0758033338. sau la adresa de mail simonagogan@primariamiroslava.ro

Organizare licitatie Parc Industrial Miroslava (II)

ANUNȚ 

privind organizarea LICITAȚIEI DESCHISE în vederea atribuirii în folosință

a parcelelor disponibile în perimetrul Parcului Industrial Miroslava


În conformitate cu legislația în vigoare și în baza hotărârii Consiliului Local al comunei Miroslava, anexa 1 la HCL nr. 15 din 28.01.2016 privind aprobarea încheierii contractului de al Parcului Industrial Miroslava între Comuna Miroslava și SC Miroslava Industrial Parc SRL

SC MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC SRL (societatea administrator a Parcului Industrial, cu sediul în județul Iași, comuna Miroslava, str. C. Langa,. nr. 93) organizează în perioada 16 decembrie 2016 licitație publică deschisă în vederea atribuirii în folosință a unor parcele de teren în suprafețe diverse care vor fi stabilite în funcție de solicitări, din suprafața totală de 464.400 mp teren, localizat în comuna Miroslava, sat Brătuleni, T14.

Destinația parcelelor o reprezintă contrucția de hale/clădiri pentru activități de producție și/sau servicii.

Durata maximă a contractului de folosință a parcelelor este de maxim 49 de ani de la data semnării contractului. Redevența minimă de pornire este de 0,9 eur/mp/an, preț fără TVA.

Garanția de participare la licitație este  de 10.000 lei și se depune sub forma unei garanții bancare valabile 60 de zile sau în numerar.

Documentația de licitație este disponibilă pe site-ul Comunei Miroslava www.primariamiroslava.ro sau la sediul SC Miroslava Industrial Parc SRL situat în comuna Miroslava, str. Constantin Langa, nr. 93 (sediul Primăriei Miroslava), persoană de contact: d-na Simona Gogan.

Depunerea ofertelor se va face în perioada  12-16 decembrie 2016 , între orele 10,00-14,00 sau 08-09 (pentru data de 16 decembrie 2016) la sediul SC Miroslava Industrial Parc SRL situat în comuna Miroslava, str. Constantin Langa, nr. 93 (sediul Primăriei Miroslava).

Deschiderea ofertelor va avea loc în prezența ofertanților și a comisiei de evaluare și selecție a ofertelor în data de16 decembrie 2016, ora 10,00 la sediul Primăriei Comunei Miroslava (sala de ședințe), situată în județul Iași, comuna Miroslava, str. Constantin Langa, nr. 93.

Perioada pentru care ofertanții rămân angajați cu privire la termenii ofertei lor: minim 60 de zile.

Relații suplimentare și alte informații pot fi obținute la sediul SC Miroslava Industrial Parc SRL, la numărul de telefon 0758251623. sau la adresa de mail simonagogan@primariamiroslava.ro

Organizare licitatie Parc Industrial Miroslava (I)

Anunț 

privind organizarea LICITAȚIEI DESCHISE în vederea atribuirii în folosință

a parcelelor disponibile în perimetrul Parcului Industrial Miroslava


în conformitate cu legislația în vigoare și în baza hotărârii Consiliului Local al comunei Miroslava, anexa 1 la HCL nr. 15 din 28.01.2016 privind aprobarea încheierii contractului de al Parcului Industrial Miroslava între Comuna Miroslava și SC Miroslava Industrial Parc SRL

SC MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC SRL (societatea administrator a Parcului Industrial, cu sediul în județul Iași, comuna Miroslava, str. C. Langa,. nr. 93) organizează în perioada 10-24 octombrie 2016 licitație publică deschisă în vederea atribuirii în folosință a unor parcele de teren în suprafețe diverse care vor fi stabilite în funcție de solicitări, din suprafața totală de 464.400 mp teren, localizat în comuna Miroslava, sat Brătuleni, T14.

Destinația parcelelor o reprezintă contrucția de hale/clădiri pentru activități de producție și/sau servicii.

Durata maximă a contractului de folosință a parcelelor este de maxim 49 de ani de la data semnării contractului. Redevența minimă de pornire este de 0,9 eur/mp/an, preț fără TVA.

Garanția de participare la licitație este  de 10.000 lei și se depune sub forma unei garanții bancare valabile 60 de zile sau în numerar.

Documentația de licitație este disponibilă pe site-ul Comunei Miroslava www.primariamiroslava.ro sau la sediul SC Miroslava Industrial Parc SRL situat în comuna Miroslava, str. Constantin Langa, nr. 93 (sediul Primăriei Miroslava), persoană de contact: d-na Simona Gogan.

Depunerea ofertelor se va face în perioada 10-24 octombrie 2016, între orele 10,00-14,00 sau 08-10 (pentru data de 24 octombrie) la sediul SC Miroslava Industrial Parc SRL situat în comuna Miroslava, str. Constantin Langa, nr. 93 (sediul Primăriei Miroslava).

Deschiderea ofertelor va avea loc în prezența ofertanților și a comisiei de evaluare și selecție a ofertelor în data de 24 octombrie 2016, ora 12,00 la sediul Primăriei Comunei Miroslava (sala de ședințe), situată în județul Iași, comuna Miroslava, str. Constantin Langa, nr. 93.

Perioada pentru care ofertanții rămân angajați cu privire la termenii ofertei lor: minim 60 de zile.

Relații suplimentare și alte informații pot fi obținute la sediul SC Miroslava Industrial Parc SRL, la numărul de telefon (+4) 0232.295.680 sau la adresa de mail simonagogan@primariamiroslava.ro