Organizare licitatie Parc Industrial Miroslava (VI)

ANUNȚ 

privind organizarea LICITAȚIEI DESCHISE în vederea atribuirii în folosință

a parcelelor disponibile în perimetrul Parcului Industrial Miroslava


În conformitate cu legislația în vigoare și în baza hotărârii Consiliului Local al comunei Miroslava, anexa 1 la HCL nr. 15 din 28.01.2016 privind aprobarea încheierii contractului de administrare al Parcului Industrial Miroslava între Comuna Miroslava și SC Miroslava Industrial Parc SRL

SC MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC SRL (societatea administrator a Parcului Industrial, cu sediul în județul Iași, comuna Miroslava, str. C. Langa,. nr. 93) organizează în perioada 19 ianuarie 2018, ora 11.00 licitație publică deschisă cu strigare în vederea atribuirii în folosință a unor parcele de teren în suprafețe diverse care vor fi stabilite în funcție de solicitări, din suprafața totală de 138.165 mp teren, localizat în comuna Miroslava, sat Brătuleni, T14.
Destinația parcelelor o reprezintă contrucția de hale/clădiri pentru activități de producție și/sau servicii.
Durata maximă a contractului de folosință a parcelelor este de maxim 49 de ani de la data semnării contractului. Redevența minimă de pornire este de 0,9 eur/mp/an, preț cu TVA inclus.
Garanția de participare la licitație este de 10.000 lei și se depune/transferă în contul SC MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC SRL sau sub forma unei garanții bancare valabile 60 de zile.
Documentația de licitație este disponibilă pe site-ul SC Miroslava Industrial Parc SRL www.miroslavaindustrial.ro sau la sediul SC Miroslava Industrial Parc SRL situat în sat Bratuleni, strada Basarabia nr.4 Centrul de Afaceri World Vision Center, comuna Miroslava, judetul Iași.
Depunerea ofertelor se va face în perioada 09-17 ianuarie 2018, între orele 10,00-15,00 la punctul de lucru SC Miroslava Industrial Parc SRL situat în sat Bratuleni, strada Basarabia nr.4 Centrul de Afaceri World Vision Center, comuna Miroslava, judetul Iași.
Deschiderea ofertelor va avea loc în prezența ofertanților și a comisiei de evaluare și selecție a ofertelor în data 19 ianuarie 2018, ora 11,00 la punctul de lucru al societatii situate in sat Bratuleni, strada Basarabia nr.4 Centrul de Afaceri World Vision Center, comuna Miroslava, judetul Iași.
Perioada pentru care ofertanții rămân angajați cu privire la termenii ofertei lor: minim 60 de zile.
Relații suplimentare și alte informații pot fi obținute la sediul SC Miroslava Industrial Parc SRL, la numărul de telefon 0748663344 sau la adresa de mail office@miroslavaindustrial.ro