Prezentare generala Parc Industrial 2 Miroslava

Parcul Industrial 2 Miroslava este situat în Comuna Miroslava, județul Iași, declarată în 2016 de către Ministerul Dezvoltării drept cea mai bogată comună din România.

Administratorul Parcului Industrial 2 Miroslava este Miroslava Industrial Parc SRL, o societate comercială cu capital majoritar de stat, principalul asociat fiind Comuna Miroslava prin Consiliul Local. Suprafața administrată este de 252.000 mp.

Comuna Miroslava deține o suprafaţă administrativă de 8257 ha, din care peste jumătate reprezintă teren arabil. Raportat la suprafaţa judeţului Iaşi, comuna Miroslava deţine 1,6%. Totodată, Miroslava reprezintă 10,6% din teritoriul Zonei Metropolitane Iași.
ZMI cuprinde pe lângă Municipiul Iași, comunele: Aroneanu, Bârnova, Ciurea, Holboca, Lețcani, Miroslava, Popricani, Rediu, Schitu Duca, Tomești, Ungheni, Valea Lupului și Victoria.

De ce tocmai Regiunea Nord- Est a României?

 Regiunea Nord-Est este una dintre cele mai profitabile zone ale Europei pentru investitii , datorită costului scăzut al forței de muncă;

 costul terenurilor și al imobilelor este scăzut, în timp ce rețeaua modernă de bănci și cea de comunicații permit desfașurarea operațiunilor comerciale;

 forța de muncă prezintă un grad înalt de pregatire profesională și un nivel adecvat de educație ( toate acestea datorându-se celor 3 centre universitare din regiune );

 prezența unei rețele extinsă de transport feroviar și aeroporturi în trei dintre centrele urbane ale zonei - Bacău, Iași și Suceava;

 industria textilă este considerată ramura cu creșterea cea mai rapidă, în timp ce agricultura este o ramură importantă a economiei Iașului , datorită suprafeței agricole ce se întinde pe jumătate din suprafața județului (reprezentând de fapt materia primă ce ar putea fi prelucrată în intreprinderile industriale).

Avantaje

necesitatea realizării unui asemenea parc în cadrul comunei Miroslava este legată de dezvoltarea Regiunii Nord-Est a României ;

 stimulează creșterea numărului de IMM-uri și ar contribui substanțial la dezvoltare Regiunii Nord-Est;

 reducerea taxelor și impozitelor pentru investitori;

 

 implică construcția unei rețele de drumuri și dotarea cu rețele edilitare, creându-se astfel condiții pentru amplasarea de obiective cu scop de producție. Rețeaua de drumuri va avea o lungime de aproximativ 7,3 km ;

 amplasarea Parcului Industrial Miroslava în apropierea căii ferate, la solicitarea investitorilor poate fi realizat și accesul pe calea ferată;

 implementarea proiectului presupune de asemnea și realizarea urmatoarelor rețele edilitare care să deservească obiectivelor din cadrul Parcului Industrial: conductă de gaze naturale de medie și joasă presiune, rețea de apă, rețea de canalizare, stație de epurare și o stație de transformare a energiei electrice de la 110 kv la 20 kv.