Organizare licitatie Parc Industrial Miroslava (X)

ANUNȚ 

privind organizarea LICITAȚIEI DESCHISE în vederea atribuirii în folosință

a parcelelor disponibile în perimetrul Parcului Industrial Miroslava


În conformitate cu legislația în vigoare și în baza hotărârii Consiliului Local al comunei Miroslava, anexa 1 la HCL nr. 15 din 28.01.2016 privind aprobarea încheierii contractului de administrare al Parcului Industrial Miroslava între Comuna Miroslava și SC Miroslava Industrial Parc SRL

 

           SC MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC SRL (societatea administrator a Parcului Industrial, cu sediul în județul Iași, comuna Miroslava, str. C. Langa,. nr. 93 organizează în data de 16.07.2019, ora 11.30 licitație publică deschisă cu strigare în vederea atribuirii în folosință a mai multor parcele de teren cu urmatoarele suprafete: 13.000mp (nr. cadastral 84922), 4.000mp (nr. cadastral 85247), 2700mp (nr. cadastral 85197), 3000mp (nr. cadastral 83490), 5051mp (nr. cadastral 85968), 8537mp (nr. cadastral 85898), 6600mp (nr. cadastral 84095), 2000mp (nr. cadastral 85828), 5747 mp (nr. cadastral 85633) 

 Terenurile sunt localizate în comuna Miroslava, sat Brătuleni, T14 si face parte din Parcul Industrial I Miroslava.

De asemenea, se scoate la licitație publică cu strigare suprafața de 222.000 mp, situată în perimetrul Parcului Industrial II Miroslava, teren care urmează a fi dezmembrat ulterior procedurilor de atribuire în funcție de suprafețele licitate.

Destinația parcelelor o reprezintă contrucția de hale/clădiri pentru activități de producție și/sau servicii.

Durata maximă a contractului de folosință a parcelelor este de maxim 49 de ani de la data semnării contractului. Redevența minimă de pornire este de 0,9 eur/mp/an, preț cu TVA inclus.

Garanția de participare la licitație este de 10.000 lei și se depune/transferă în contul nr. RO03BRDE240SV10705792400 deschis în lei la BRD G.S.G. S.A. numele SC MIROSLAVA INDUSTRIAL PARC SRL.

Documentația de licitație este disponibilă pe site-ul SC Miroslava Industrial Parc SRL www.miroslavaindustrial.ro sau la sediul SC Miroslava Industrial Parc SRL situat în sat Bratuleni, strada Basarabia nr.4 Centrul de Afaceri World Vision Center, comuna Miroslava, judetul Iași.

Depunerea dosarelor se va face în perioada 8-15 iulie 2019 între orele 10,00-15,00 la punctul de lucru SC Miroslava Industrial Parc SRL situat în sat Bratuleni, strada Basarabia nr.4 Centrul de Afaceri World Vision Center, comuna Miroslava, judetul Iași.

Evaluarea dosarelor și ofertele publice se vor face în prezența ofertanților și a comisiei de evaluare și selecție a ofertelor în data 16.07.2019, ora 11,30 la punctul de lucru SC Miroslava Industrial Parc SRL din sat Bratuleni, strada Basarabia nr.4 Centrul de Afaceri World Vision Center, comuna Miroslava, judetul Iași. 

Perioada pentru care ofertanții rămân angajați cu privire la termenii ofertei lor: minim 60 de zile.

Relații suplimentare și alte informații pot fi obținute la sediul SC Miroslava Industrial Parc SRL, la numărul de telefon 0748663344 sau la adresa de mail office@miroslavaindustrial.ro

Consultare Regulament de acces in Parcul Industrial „Miroslava Industrial Park” (click aici)